Wzór Umowy


Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowania, - Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania, - Zasada zachowania praw nabytych, - Wyjątki od reguły podlegania ubezpieczeniu w kraju realizowania pracy, - Pracownicy transportu międzynarodowego, - Pracownicy pracujący zarazem na terenie kilku państw członkowskich, - Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce, - Ubezpieczenia obywateli państw trzecich. Artykuł na rynku dla księgowych i kadrowych z sektora publicznego. Wszystkie przemiany przepisów w jednym miejscu, - Komentarze ekspertów, - Tabelaryczne zestawienia. Lektura to jedyne na rynku, unikalne zestawienie wszystkich przemian w przepisach z komentarzami ekspertów. W Przewodniku odnajdą się ujęte w przejrzystych tabelach, opatrzone komentarzami ekspertów zmiany, które w IV kwartale także od stycznia zaczną obowiązywać jednostki sektora finansów publicznych. Omówione zostaną przemiany z zakresu, - rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej, - finansów publicznych, zamówień publicznych, - prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W publikacji wskazano dodatkowo zmiany, jakie zajdą w obszarze przepisów branżowych, - w pomocy społecznej : dotyczące superwizji pracy socjalnej, obowiązkowej asysty Policji podczas pracy w terenie, możliwości prowadzenia klubów samopomocy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez gminy, - w oświacie: przemiany dotyczące Centralnej Komisji Egzaminacyjnej również okręgowych komisji egzaminacyjnych, nowe reguły bezpiecznego wypoczynku, SIO – gromadzenie danych dotyczących jednostek, jakie obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe; - umowy na termin szczegółowy w jednostkach samorządowych i służbie cywilnej po zmianach artykułów Kodeksu pracy, finansowanie związków metropolitalnych, zmiany związane z wprowadzeniem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - WZÓR. Pozostałe zasady w obszarze zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. praktyczny sposób wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający podejrzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, reguły zatrudnienia cudzoziemca poprzez agencję zatrudnienia i jego „przekazanie” do pracodawcy użytkownika.Zasady dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i peryfraza wybranych przepisów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie zakresu prowadzenia poprzez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i dokumentacja wymagana w czasie zatrudnienia akta osobowe pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia WZORCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJCudzoziemcy przenoszeni do Polski w toku przedsiębiorstwa - ujęcie biznesowe