Umowy O Pracę

 • foto

  rozwiązania umowy o pracę bądź wystąpienie

  rozwiązania umowy o pracę bądź wystąpienie o zgodę artykuł o kadrach umożliwia zdobycie praktycznej informacji odnośnie do zasad zgodnego z prawem ograniczenia zatrudnienia w firmie. Przedstawia reguły rozwiązywania umów o pracę, zarówno w obszarze indywidualnych stosunków pracy w jaki sposób i stosunków zbiorowych. Pracownicy dowiedzą się.

  Dodany: 2020-06-23
  Kategoria: Umowy o pracę
  Komentarze: 0


 • foto

  W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy

  W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli przełamany zostanie.

  Dodany: 2020-06-10
  Kategoria: Umowy o pracę
  Komentarze: 0