Rachunkowość

 • foto

  kosztami organizacji pozarządowej

  Zobacz gdzie wysłać sprawozdanie finansowe fundacji i zależność sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg wielce ważnych przemian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości,.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  wspólnota mieszkaniowa książka i Ewidencja przychodów i

  wspólnota mieszkaniowa książka i Ewidencja przychodów i kosztów kontraktu budowlanego na rzecz potrzeb zarządzania kontraktem. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  Projekty unijne 2020 kurs i i Role i zadania

  Projekty unijne 2020 kurs i i Role i zadania controllerów w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości

  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 4 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu.

  Dodany: 2020-06-05
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  Rachunkowość finansowa Sporządzenie rachunku

  Rachunkowość finansowa - Sporządzenie rachunku zysków i strat jednostki mikro od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art barki ds. księgowości. To pierwszy, jednakowoż wielce poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, na rzecz osób które świeżo pracują w działach rachunkowości innymi słowy chcą nie prędzej taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy aktywności gospodarczej, podstawy podatków także.

  Dodany: 2020-06-05
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0


 • foto

  Rachunkowość budżetowa 2020 Zamknięcie

  Rachunkowość budżetowa 2020 Zamknięcie roku jako sprawa sądowa przygotowania sprawozdania finansowego celem artykułu jest przekazanie uczestnikom kompletnej wiedzy w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej zarówno w podsektorze rządowym jakże i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie.

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 2


 • foto

  Dokumentacja zasad rachunkowości

  Dokumentacja zasad rachunkowości. Klucze rozliczeniowe kosztów. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest wyobrażenie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem także wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zadania dotyczące: systematyki kosztów działalności przedsiębiorstwa,.

  Dodany: 2019-11-07
  Kategoria: Rachunkowość
  Komentarze: 0