Prawo

 • foto

  Upadłość i nowe reguły dotyczące ustalania

  Upadłość i nowe reguły dotyczące ustalania planu spłaty wierzycieli umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowe prawo budowlane zmiany w obszarze

  Nowe prawo budowlane - zmiany w obszarze procedury nadawania upełnomocnień zawodowych przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i gruntowny wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  W jaki sposób zorganizować codzienną

  W jaki sposób zorganizować codzienną pracę firmy zarządzającej najmem? skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć karierę zawodową.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowelizacja KSH kodeks spółek

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych cena ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieobecność prowadzenia rejestru udziałowców albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności czy też pozbawienia.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo restrukturyzacyjne skarga na zarządzenie syndyka o zwrocie

  Prawo restrukturyzacyjne - skarga na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Trzy warianty postępowań bez negocjacji

  Trzy warianty postępowań - bez negocjacji z możliwością negocjacji oraz z obowiązkiem negocjacji i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP.

  Dodany: 2020-05-26
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo rodzinne arslege i pokrewieństwo

  Prawo rodzinne arslege i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz powiązanych z nimi regulacji KPC to całkowity sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi niezmiernie specyficzny dział prawa.

  Dodany: 2020-05-22
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Ustawa o ochronie osób i mienia

  Ustawa o ochronie osób i mienia nowelizacja i Proces karny. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny parcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to głównie obszaru zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1


 • foto

  Gospodarka odpadami BDO 2020 powiązanie

  Gospodarka odpadami BDO 2020 powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 4


 • foto

  Gmina i uchwała rady gminy w sprawie diet radnych 2018 informacji

  Gmina i uchwała rady gminy w sprawie diet radnych 2018 informacji w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie diet radnych prawidłowych.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0