Podatki

 • foto

  Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Artykuł niezbędny

  Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych.

  Dodany: 2020-06-10
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  W podatkach co to jest podatek dochodowy

  W podatkach co to jest podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych i obecnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną zasób wiedzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w zakresie podatku dochodowego. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o podatku: przyswojenie.

  Dodany: 2020-06-03
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Upewnij się zwrot podatku jaka rubryka wpis o podatkach

  Upewnij się zwrot podatku jaka rubryka - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej informacji w zakresie procedury odzyskiwania podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny pchnięcie zostanie usytuowany na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne regulacje związane z odzyskiwaniem.

  Dodany: 2020-06-01
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka na podatek 17 75

  Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka na podatek 17 75 na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych także wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodatkowo niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego innymi słowy stanu epidemii na zawieszenie poboru zaliczek.

  Dodany: 2020-05-25
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  podatki lokalne i centralne i Techniczne metody rozliczeń

  podatki lokalne i centralne i Techniczne metody rozliczeń kosztów uwzględniające zasady istotności i szczegółowości. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z aspektu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza ilość obejmuje przestrzeń rachunku kosztów,.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Rozliczanie podatku od towarów i usług w spedycji

  Rozliczanie podatku od towarów i usług w spedycji. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach wybitnie często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca stanie się łatwiejsza, a.

  Dodany: 2020-04-16
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1


 • foto

  Połączenie transgraniczne spółek Role i zadania zarządu

  Połączenie transgraniczne spółek. Role i zadania zarządu w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor artykułu.

  Dodany: 2020-04-08
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  Schematy podatkowe MDR 2020 które zarysy są objęte raportowaniem

  Schematy podatkowe MDR 2020 które zarysy są objęte raportowaniem na rzecz do skarbników, głównych księgowych dodatkowo innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani.

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1


 • foto

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych o finansach

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – katalog księgowa, plan finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych również sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, również początkujących w jaki sposób i zaawansowanych. W czasie artykułu.

  Dodany: 2020-02-22
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 0


 • foto

  VAT 2020 zmiany dot wykazu podatników VAT obowiązująca od 1

  VAT 2020 zmiany dot wykazu podatników VAT obowiązująca od 1 września 2019 r jak nazwa podatnika siedziba numery rachunków bankowych wyrażenie omowne wprowadzonych oraz projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu zawiera zadania budzące najwięcej.

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Podatki
  Komentarze: 1