Obsługa Kadrowa


Artykuł o kadrach i płacach kładzie ucisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło znajomości nie tylko dla pracowników kadr, jednakże dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia w najwyższym stopniu istotnych zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych ,w kontekście zmian przepisów, najważniejszą jej ilość stanowią propozycje rozwiązań zazwyczaj spotykanych problemów, z jakimi borykają się kadrowcy w jednostkach samorządowych. Przyjęto na rzecz niej praktyczną formułę pytań i odpowiedzi, mających charakter kazusów, opracowanych na kanwie rzeczywistych porad i zapytań, kierowanych do Autora za pośrednictwem internetu i na różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Dużo miejsca w odpowiedziach zajmuje orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego, wskazujące zasadnicze kierunki wykładni aktualnych kodeksów prawa oraz niekiedy obejmujące sugestie rozwiązania praktycznych problemów. Z publikacji Kadry i płace w placówkach samorządowych każdy czytelnik dowie się:.Na podstawie jakich umów są zatrudniani pracownicy samorządowi?. Jakich zasad powinno się stosować się przy zawieraniu umów z pracownikiem samorządowym po zmianach?. Czy z pracownikiem samorządowym można zawrzeć umowę na okres próbny?. Kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy względem wójta?. Jakie składniki wynagradzania przysługują samorządowcom?. W jakich okolicznościach pracownikom samorządowym przysługuje trzynastka w wysokości proporcjonalnej?. Jakie są zasady zatrudniania pracowników samorządowych, innymi słowy każdy musi wyprzedzić służbę przygotowawczą i zdać egzamin?. Kiedy i na jakiej podstawie można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem samorządowym?