Kadry Płace Zus


Od w sposób istotny zmieniły się zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy. Obecnie w związku z ustaniem zatrudnienia, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, pracodawca winien niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza postępować z przed zatrudnienia, w ciągu dni od ustania poprzedniego stosunku pracy. Wydane zostało zarówno rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które zawiera nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy. W poradniku w sposób przystępny i obrazowy omówiono nowe reguły wystawiania świadectwa pracy, kwestie dotyczące zmienionego katalogu informacji zamieszczanych w tym dokumencie, terminu wydania świadectwa pracy, sposobu i trybu uzupełniania świadectwa pracy oraz wydania świadectwa pracy w przypadku śmierci pracownika. W artykule drobiazgowo omówiono, w jaki sposób prawidłowo punkt po punkcie wypełnić znaczenia świadectwa pracy z uwzględnieniem między innymi informacji o skorzystaniu przez pracownika z upełnomocnień zgrupowanych z rodzicielstwem. W lekturze opisano skądinąd tabelaryczne zlepek zmian w prawie pracy, które obowiązują od Zamieszczono zarówno odpowiedzi na przeważnie pojawiające się pytania dotyczące wykładni zmienionych przepisów. Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują metody rozwiązania problemów. Czytelnicy znajdą tu zarówno tekst kodeksu pracy po zmianach także wzory dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy, w tym pomocniczy zależność świadectwa pracy także przykłady jego wypełnienia. PORADNIKI KADROWE