Janusz Zubrzycki Książka Wyodrębnianie Ośrodków

art

Dodany: 2020-01-03 Kategoria: Inne

Janusz Zubrzycki książka. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów. Celem artykułu jest wyobrażenie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest zarówno reprezentacja rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem aktywności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę również odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, niezależnie od formę organizacyjno-prawną. W ramach artykułu zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów aktywności przedsiębiorstwa, w tym: produkcji wody (stacji uzdatniania wody), dystrybucji wody do przeróżnych odbiorców, odprowadzania ścieków, oczyszczania ścieków, utrzymania jednostek pomocniczych – podwalina sprzętowo-transportowa, warsztaty itp., utrzymania nomenklatura scalona cn infrastruktury przedsiębiorstwa, kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia, wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania. W artykule Omówione będą dodatkowo problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności. Podsumowaniem artykułu będzie organizacja sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł adresowany jest do: zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów, pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę ponad realizacją usług komunalnych w gminie, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem aktywności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom również odprowadzania i oczyszczania ścieków. Nasz punkt prowadzony będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci ograniczony do minimum wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy artykułu będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, powiązanych z poruszaną na wykładzie tematyką, poprzez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników artykułu z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie niepewność i problemy, nasuwające się w trakcie artykułu. Atrakcyjność artykułu zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę artykułu oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu także zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.

Komentarze: 1


noavatar.png
Mariusz Pogoński księgowy 2020-05-13

Dziękuję za podzielenie się wspaniałymi informacjami. Twoja strona jest bardzo fajna. Jestem pod wrażeniem szczegółów, które masz na tej stronie. Okazuje się, że dobrze rozumiesz ten temat. Dodaj do tej strony, aby wrócić do więcej artykułów. Ty, mój pies, ROCK! Znalazłem tylko informacje, które już przeszukiwałem wszędzie i po prostu nie mogłem natknąć się. Co za idealny serwis internetowy.