Przeznaczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych

art

Dodany: 2020-01-17 Kategoria: Czas pracy

Przeznaczenie funduszu świadczeń socjalnych. Obowiązki płatników. Polskie firmy delegują do pracy za granicą ponad tys. najwięcej w UE pracowników, z czego około tyś. podmiotów wysyła do innych państw z okładem osób. Polscy pracownicy wykonują usługi po największej części w branży budowlanej, transportowej także usługach opieki nad osobami starszymi. Warto lecz wiedzieć, kiedy świadczenie pracy pozycja granicami Polski wypada uznać za oddelegowanie. listopada upłynie maksymalny limit zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Pracodawca, oczekujący posuwać się współpracę z osobą zatrudnioną na umowie obowiązującej przynajmniej od lutego roku, będzie musiał zawrzeć z przedtem nową umowę, na termin nieokreślony. Natomiast z końcem listopada upłynie -miesięczny ograniczenie skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy. Zasady podlegania ustawodawstwu w odniesieniu do obywateli państw trzecich wykonujących pracę w obszarze UE. Migracje pracowników celem wykonywania pracy w toku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Delegowanie cudzoziemców obywateli państw trzecich zatrudnionych na terytorium RP. Realizacja roszczeń pracowniczych pracowników delegowanych. Wzajemne stosunki w zakresie pracowniczego i pozapracowniczego zatrudnienia. Zarządzanie administrowanie kapitałem ludzkim - czyli kiedy warto i trzeba oddelegować pracowników? Delegowanie vs przesunięcie w ramach przedsiębiorstwa. Zagadnienia ogólne niezbędne do ustalenia zasad opodatkowania zysków osiągniętych za granicą poprzez osoby delegowane. Delegowanie a rzecz określenia rezydencji podatkowej przepisy dotyczące ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego. Rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście określenia zasad opodatkowania delegowanej osoby w kontekście kodeksów ustawodawstwa lokalnego. Podatkowe aspekty rozliczania podróży służbowej za granicą. Opodatkowanie diet. Opodatkowanie innych świadczeń otrzymywanych poprzez pracowników. Zwrot poniesionych kosztów. Koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy. Zasady opodatkowania delegowania pracowników: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Norwegii. Umowa o pracę i inne środki utrzymania z pracy najemnej omówienie zagadnienia. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych rozpatrywanie warunków określonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rozróżnienie pomiędzy świadczeniem usług przy użyciu oddelegowanych osób a wynajmem siły roboczej. jak sprawdzić czas pracy komputera windows 10 Skutki podatkowe zatrudnienia polskiego pracownika za granicą poprzez zagranicznego pracodawcę. Omówienie podstawowych zasad opodatkowania przychodów delegowanych pracowników w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Norwegii. Wybór optymalnej formy zatrudnienia pod kątem delegowania: umowa o pracę, zlecenia, dzieło, umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach, samozatrudnienie, kontrakty managerskie.

Komentarze: 3


noavatar.png
Budzisława Więcemiło 2020-05-14

Możemy mieć link alternatywny układ między nami!

noavatar.png
dr Aleksandra Paszkiewicz kursy z księgowości 2020-05-14

Dostałem to, co masz na myśli, doceniam za umieszczenie. Cieszę się, że mogę znaleźć tę stronę za pośrednictwem google.

noavatar.png
Andrzej Patulski radca prawny 2020-05-16

Informacje stąd zrobię pod zakładkę swojego bloga i przyjmij też kanały ... Cieszę się, że znalazłem wiele przydatnych informacji tutaj, chcę wypracować więcej technik w tym zakresie, dziękuję do wymiany.